EFT Tapping

EFT (Emotional Freedom Technique, technika emocjonalnej wolności), w skrócie "Tapping" (od angielskiego słowa "tap", stukać), to elegancka, sprawdzona i niezwykle skuteczna metoda uzyskania kontroli nad swoimi emocjami, zdrowiem i życiem.