prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

prof-andrzej-budzynski-chirurg-ogolny-bariatra

chirurg ogólny, bariatra

Dyplom lekarza uzyskał w roku 1992 roku w Akademii Medycznej w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej ukończył w 1999. W tym samym roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2008 doktora habilitowanego. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora. Od ukończenia studiów pracuje w II Katedrze Chirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 2013 jest kierownikiem wchodzącej w jej skład Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich.

Profesor Andrzej Budzyński specjalizuje się w operacjach jamy brzusznej zwłaszcza przy użyciu technik laparoskopowych oraz endoskopowych. W kręgu zainteresowań zawodowych Profesora szczególne miejsce zajmuje:
• chirurgia nowotworów przewodu pokarmowego, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki
• chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej i zespołu metabolicznego (chirurgia bariatryczna)
• chirurgia endokrynologiczna, zwłaszcza nadnerczy i trzustki

Specjalizuje się w zakresie

Profesor Budzyński udziela konsultacji w obrębie chirurgii przewodu pokarmowego oraz onkologii przewodu pokarmowego, a także chirurgii endokrynologicznej w zakresie:

Język konsultacji

polski, angielski, niemiecki